sideindhold

Jeg vil i en række indlæg her på min side skrive om de såkaldte Urfolk, deres samfund og kulturer, samt hvad der skete mange steder under kolonisationen. Det bliver historier, der foregår alle steder på kloden blandt: indianere, inuit, samer, polynesier, australske urfolk samt mange flere. Under et er disse folk blevet kaldt: primitive, den første verden, den 4. verden, oprindelige folk, indfødte, naturfolk, urfolk. Jeg har bestemt mig for at bruge betegnelsen urfolk, som jeg mener er meget dækkende og også fordi det bruges på norsk og svensk.

Ved kontakten med vores verden var alle disse folk enten jægere og samlere eller nomader. Det er dem etnografien/antropologien har interesseret sig for og beskrevet på godt og ondt. Jeg er etnograf/antropolog og vil derfor skildre disse folkeslags mangfoldige og fascinerende kulturer og pudsigheder, set fra den vinkel. Ligeledes har jeg gennem mange år arbejdet som aktivist med allehånde spørgsmål vedrørende alverdens urfolk, så den del kommer også med.

Oftest bestod dette arbejde i at forhindre overgreb på urfolkenes rettigheder ved f.eks. resurse udvinding, turisme og militarisme. En anden side af denne aktivisme bestod i bevarelse af urfolkenes kulturer, traditioner og sære skikke. I midten af forrige århundrede mente mange, at urfolkene stod i vejen for udviklingen og man så dem helst derhen hvor pebret gror. Heldigvis gik det ikke så galt og i dag findes der mange tiltag, lokalt og internationalt, for at bevare urfolks kulturerne. Danmark har ved mange lejligheder været længst fremme med støtte og anerkendelse af urfolkene, alt det vil jeg vende tilbage til når det passer ind i historien.

Tro nu ikke det kun kommer til at handle om overgreb og kulturødelæggelser. Jeg vil bestræbe mig på også at præsentere den overdådighed af forskelligheder, skønhed og snurrepiberier som findes indbygget i urfolkenes historie. Ligesom jeg vil belyse begreber som: kultur, samfund, kolonisation, hvad er en koloni, etnicitet som en del af fortællingerne.

Bøger til natbordet:

Red, Claus Oreskov: ”Thundraens og tajgaens Folk”


George Manuel og Michael Posluns: ”Den Fjerde Verden”

Julian Burger: ”De Første Folk”

Jens Dahl: ”Indfødte Folk”

Kirsten Hastrup og Jan Oversen: ”Etnografisk grundbog”