sideindhold

Østgrønlandske tros forestillinger

Østgrønland blev først koloniseret i 1884 og her levede de gamle religiøse forestillinger stadig langt op i vores egen tid. Det gør, at vi ved en hel del om tro og trolddom fra dette sted. Vi skal høre om åndemaner kunsten og om hvordan man uddanner sig til denne profession. Ligesom hekse og troen på amuletter og trylle sange vil blive omtalt. Endeligt vil det blive forklaret hvordan åndemaning og tros forestillingerne i Østgrønland indgik i et større kosmologisk verdensbillede. Og om hvordan dette verdensbillede sammenbandt kulturen og det sociale liv med naturens rytme og fangstdyrenes årlige tilbagevenden. 

(PowerPoint 2 undervisnings timer)

Østgrønlandsk maske fra 1905. William Thalbitzers samling 

Tupilakmodel lavet af åndemaneren Mitsivarnianga (eneste i verden af sin art)

Åndemaneren Mitsivarnianga