sideindhold

Kunst i fredens tjeneste.

Pablo Picasso skabte det tidligste udkast til sin fredsdue i 1949 (senere forenklede han motivet en hel del) og den blev brugt første gang ved en konference afholdt af ”The World Peace Movement” i Paris samme år. Imidlertid, da Picasso gav tilladelse til, at ungdomsbevægelsen i Østberlin ”Weltfestspiele der Jugend und Studenten” måtte bruge duen som deres symbol, brød helvede løs. En planlagt udstilling med Picasso, der skulle have været afholdt i 1952 i Vestberlin, blev aflyst ved direkte politisk indgriben. I lang tid blev Picasso ikke anerkendt af personerne på bjerget i Vestberlin som følge af denne episode.

Picassos afbildning af duen er slående i sin enkelthed. Han bruger minimale linjer og former for at fange essensen af fuglen. Den kantede, abstrakte tilgang tilføjer en nutidig relevans til værket og understreger dets uopsættelighed. Duens hvidhed repræsenterer renhed og fred, ligesom olivenkvisten den har i næbet er et symbol på fred.

Duen er uden stoflighed og kommer til syne gennem et tyndt omrids der med al tydelighed viser dens sårbare forgængelighed.

Hans fredsdue forblev et kraftigt symbol for den kommunistiske fredsbevægelse og kan ses den dag i dag på husmuren i Berlin (Nikolaiviertel).

En sang af Erika Schirmer: ”Kleine weiße Friedenstaube” blev en af de mest populære sange i DDR nogen sinde

Forskellige fredsaktivister og aktører har gennem tiden brugt Picassos fredsdue på forskellig vis, f.eks. modstanderne af Amerikas krig i Vietnam


Og ligeledes Hồ Chí Minh i sin julehilsen til den franske arbejderklasse.

Uddrag fra Julehilsen

Fra præsident Ho Chi Minh.

------------sendt til p.g.----------

På denne helligdag går mine tanker til jer, ikke som fortidens fjender, ikke under tvang (og jeg siger som vores nutidige venner), fordi vi ved hvordan man skelner mellem franske imperialister, tilhængere af amerikanernes krigsfejltagelser og jer sønner af tapre arbejdere fra Frankrig og fra andre lande.

                                                                                                       

                                                                                                        Fred R. Papa

                                                                                                        (Paix & Rapa…)