sideindhold

Revolutionen og kunsten der gik amok 

Claus Oreskov fortæller om den russiske oktoberrevolution for 100 år siden. Foredraget kaster lys over de vigtigste historiske hovedpunkter samt datidens russiske samfund med de store sociale forskelle. Rusland var et feudalt landbrugssamfund med en voksende industri i enkelte storbyer. Befolkningen var undertrykt og blev holdt nede med brutal magt. Allerede i det nittende århundrede opstod en revolutionær bevægelse, men først med fremkomsten af det russiske socialdemokrati blev bevægelsen en politisk faktor. Det gærede i alle dele af samfundet og da revolutionen endelig brød ud var det en eksplosion af kreative kræfter der omdannede samfundslivet, kulturen, kunsten, litteraturen samt den økonomiske og politiske struktur. Mange forestillede sig, at revolutionen på denne måde ville skabe det nye samfund og det nye menneske. Et samfund uden klasseforskelle hvor alle ydede efter evne og nød efter behov. Det var en stor udfordring for kunstnerne og kulturarbejderne. For at holde trit med revolutionen måtte de opfinde nye udtryksmåder. Et nyt formsprog, nye ord og en ny litteratur. Hvordan det gik hånd i hånd med den politiske revolution anskueliggøres gennem eksempler på maleri, arkitektur, skulptur, musik, digtning og litteratur. 

PowerPoint 2 til 3 timer efter aftale  

Den genstandsløse kunst gjorde sin entre 

 Aleksander Mikhailovich Rodchenko Plakat. Lilli Brik råber bøger   

    Shukovs radio tårn

Melnikovs hus Moskva


   Som noget særligt kan Claus Oreskov arrangere en udstilling i forbindelse med foredraget. 

To fotos fra en sådan udstilling